• Adsu staat voor Social Return

  Adsu staat voor Social Return

  DE MISSIE VAN ADSU
 • Adsu staat voor Social Return

  Adsu staat voor Social Return

  DE MISSIE VAN ADSU

logo.png

ADSU is een samenwerkingsverband van 13 partijen. ADSU staat voor de tekst Aan de slag in Utrecht.

Aan de slag in Utrecht is een samenwerkingsverband waarin de volgende partijen met elkaar samenwerken: Abrona, Altrecht GGZ, Gemeente Utrecht, Buurteamorganisatie, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Reinaerde, Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV SMD en UWV Werkbedrijf, Victas en WIJ 3.0.

Deze partijen hebben een divers aanbod van werk, werkplekken en vrijwilligerswerk op diverse niveaus en plekken in de stad.

Het samenwerkingsverband ADSU is in 2007 ontstaan. Sinds 2007 is door de gemeente Utrecht, de Maatschappelijke Opvang (MO) en de GGZ-instellingen hard gewerkt aan de hoofddoelstelling van het Plan Van Aanpak 1e fase, om iedere dak- en thuisloze onder dak en in zorg te hebben in 2010. In dit proces werd de behoefte onderschreven van burgerschap naar baan. In 2010 hebben de VG partijen zich bij het samenwerkingsverband aangesloten.

Er zijn de afgelopen 8 jaar goede resultaten door de ADSU-partijen behaald. Onze missie en visie ‘Werk is de beste zorg’ blijft onverminderd actueel. Zeker de komende jaren zullen we als ketenpartijen durf moeten tonen. De wereld blijft veranderen en we moeten alles op alles blijven zetten om juist de kwetsbaarste groep in beweging te laten komen.

De komende tijd zullen we gezamenlijk als samenwerkingsverband door de veranderde wetgeving op jeugd, participatie en zorg zoveel mogelijk de juiste stappen zetten om voor onze bewoners hun perspectief te maximaliseren. We zien door de decentralisatie zeker kansen op inhoud, maar we zien ook risico’s. Juist om deze risico’s te minimaliseren moeten we investeren in een sterke keten rondom werk en activering.

De missie ´Werk blijft de beste Zorg´ wordt onderschreven in onze eigen operationele doelstellingen die aan het convenant zijn gekoppeld. We willen deze gezamenlijke missie met elkaar blijven versterken en initiëren. Dit hebben we getracht te verwoorden in de verlenging van het convenant richting 1 januari 2018.


Partners

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • De Wilg
 • #
 • Piipol


Missie ADSU

De missie van ADSU is de cliënten in de (ambulante) woonvoorzieningen van de instellingen te activeren naar zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk of (on)betaald werk.

ADSU staat voor Aan de Slag in Utrecht

ADSU is een samenwerkingsverband dat bestaat uit de gemeente Utrecht, Lister, Leger des Heils, Abrona, Victas, Reinaerde, Tussenvoorziening, Stichting Altrecht.

Doelgroepen

Hierbij gaat het om cliënten uit de doelgroepen van OGGZ-, GGZ-Langdurige Zorg - en (L)VG-OGGZ.

Convenant ‘Naar burgerschap en baan’

Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Convenant ‘Naar burgerschap en baan’ in juni 2010. ADSU is de operationele uitvoering van het convenant. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar tot en met mei 2013.