Een samenwerkingsverband van 16 organisaties

Aan de slag in Utrecht is een samenwerkingsverband waarin de volgende partijen met elkaar samenwerken: Abrona, Altrecht GGZ, Amerpoort, Gemeente Utrecht, Jellinek, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Philadelphia, Reinaerde, Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV SMD en UWV Werkbedrijf, WIJ 3.0 en de Wilg. Deze partijen hebben een divers aanbod van werk, werkplekken en vrijwilligerswerk op diverse niveaus en plekken in de stad.

We zijn een samenwerkingsverband en geen organisatie. Onze ambitie is om gezamenlijk te blijven werken aan een efficiƫnte en effectieve de keten van werk en activering. We hebben verschillende werkgroepen waarin verschillende accenten rondom werk en activering worden uitgewerkt.

De werkgroepen zijn:

Convenant

In ons nieuwe convenant (2022-2025) blijft ons motto "Werk is de beste zorg" onverminderd actueel. Ook de komende vier jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit of een passende werkplek. Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht. Bestuurders hebben bij het ondertekenen uitgesproken zich moreel verplicht te voelen echt werk van activering te maken. We leggen ons vast op een gezamenlijke inspanning om zoveel mogelijk mensen te activeren. En daar zijn we best trots op!

Convenant 2018-2021