Het samenwerkingsverband ADSU (Aan de slag in Utrecht) organiseert jaarlijks een evenement voor professionals.
Sinds januari 2018 hebben we als ADSU partijen nieuwe afspraken met elkaar gemaakt in een nieuw convenant. We gaan door met “Werk is de beste zorg”. Daarom willen we u uitnodigen. Praat en denkt u mee over hoe we meer kansen kunnen bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe we komen tot aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoners?

De gemeente heeft het afgelopen half jaar met verschillende partners en collega's gekeken naar wat er leeft bij de inwoners en aanbieders. Dit heeft geleid tot de volgende ambitie: inwoners van Utrecht met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren dat zij kansen hebben om zich te ontwikkelen richting betaalde en onbetaalde werkzaamheden.

We willen graag met u in gesprek over de ambitie en hoe we dit samen kunnen invullen. Wij zijn benieuwd naar uw mening en kijken hoe we van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Wij willen met experimenten werkende weg kijken wat werkt en wat niet en met elkaar leren.

Lees verder