Over ADSU


ADSU staat voor Aan de Slag in Utrecht

ADSU is een samenwerkingsverband van 16 partijen. ADSU staat voor de Aan de slag in Utrecht.
Aan de slag in Utrecht is een samenwerkingsverband waarin de volgende partijen met elkaar samenwerken: Abrona, Altrecht GGZ, de Boogh, Buurtteamorganisatie Sociaal, Gemeente Utrecht, Jellinek, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Reinaerde, Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV SMD en UWV Werkbedrijf, WIJ 3.0 en de Wilg.

Divers Aanbod

Deze partijen hebben een divers aanbod van werk, werkplekken en vrijwilligerswerk op diverse niveaus en plekken in de stad.

Uitgebreide Samenwerking

Sinds 2018 is ADSU samenwerking uitgebreid met een nieuwe partner, namelijk de Boogh.
Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland.

Convenant ‘Naar burgerschap en baan’
Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Convenant ‘Naar burgerschap en baan’ in juni 2010. ADSU is de operationele uitvoering van het convenant. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar tot en met mei 2013.

Uitvoering door ketensamenwerking
De uitvoering van het convenant vindt plaats via ketensamenwerking.

In het onderstaande document wordt de ketensamenwerking uitgewerkt inclusief de deelnemers aan de diverse overlegbijeenkomsten.

Uitvoering ketensamenwerking

Geschiedenis

Het samenwerkingsverband ADSU is in 2007 ontstaan. Sinds 2007 is door de gemeente Utrecht, de Maatschappelijke Opvang (MO) en de GGZ-instellingen hard gewerkt aan de hoofddoelstelling van het Plan Van Aanpak 1e fase, om iedere dak- en thuisloze onder dak en in zorg te hebben in 2010. In dit proces werd de behoefte onderschreven van burgerschap naar baan. In 2010 hebben de VG partijen zich bij het samenwerkingsverband aangesloten.

Er zijn de afgelopen 10 jaar goede resultaten door de ADSU-partijen behaald. Onze missie en visie ‘Werk is de beste zorg’ blijft onverminderd actueel. Zeker de komende jaren zullen we als ketenpartijen durf moeten tonen. De wereld blijft veranderen en we moeten alles op alles blijven zetten om juist de kwetsbaarste groep in beweging te laten komen.

In de periode van 2015 hebben we als samenwerkingsverband door de veranderde wetgeving op jeugd, participatie en zorg zoveel mogelijk de juiste stappen gezet om voor onze bewoners hun perspectief te maximaliseren. We zien door de decentralisatie zeker kansen op inhoud, maar we zien ook risico’s. Juist om deze risico’s te minimaliseren moeten we investeren in een sterke keten rondom werk en activering. Door ons ADSU verband zien we echter steeds dat het thema werk een essentieel thema is en blijft om hierin gezamenlijk op te trekken.