Het 50|50-concept van Lemontree en Het Leger des Heils


Lemontree, prachtig tafelen

persoonlijkheid & hartelijkheid kernwaarden

Persoonlijk en hartelijk zitten opgesloten in de kernwaarden van Lemontree. Dus willen wij onze klanten graag met een warm hart kunnen ontvangen. Daarom wilden wij een vergader/ontvangsttafel, waarmee wij u meteen dat persoonlijke gevoel en hartelijk welkom kunnen laten voelen. Om die reden hebben we in het kader van social return 50|50 van het Leger des Heils gevraagd een nieuwe tafel te maken. Onder begeleiding van WIJ 3.0. Persoonlijker kan niet… gemaakt vanuit een goed hart en 100% handwerk door mensen die ongelooflijk blij zijn dat ze bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt.

50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Voor het hele artikel op de website van Lemontree: klik hier


tafelen Lemontree en Leger des Heils: het frame

De basis: het frame.

Het frame is vervaardigd in het Maliegilde, de metaalwerkplaats van Wij 3.0 waar jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leren lassen, werknemersvaardigheden opdoen (op tijd komen, opdrachten uitvoeren, afspraken nakomen) en arbeidsritme opbouwen.